Опрема Детали

GX 9.5 / T19 FWR

Halogen Lamp

T19 FWR 230-240V 1000W GX9.5

0 €

Повеќе од 10 парчиња на лагер
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Cap: GX 9.5
Watts: 1000
Volts: 230-240V
Code: 93106492